خانه / مدارس تیزهوشان

مدارس تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ارگواری – باریکه‌صادقی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ارگواری – باریکه‌صادقی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ارگواری – باریکه‌صادقی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی : آزمون مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ارگواری – باریکه‌صادقی

ثبت نام مدارس شاهد ارگواری – باریکه‌صادقی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ارگواری – باریکه‌صادقی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ارگواری – باریکه‌صادقی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ارگواری – باریکه‌صادقی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماسندر – محمودآباد، جوانرود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماسندر – محمودآباد، جوانرود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ماسندر – محمودآباد، جوانرود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود : آزمون مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ماسندر – محمودآباد، جوانرود

ثبت نام مدارس شاهد ماسندر – محمودآباد، جوانرود ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ماسندر – محمودآباد، جوانرود در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ماسندر – محمودآباد، جوانرود طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ماسندر – محمودآباد، جوانرود را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یمینان علیا – یوزیدر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یمینان علیا – یوزیدر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یمینان علیا – یوزیدر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر : آزمون مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد یمینان علیا – یوزیدر

ثبت نام مدارس شاهد یمینان علیا – یوزیدر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد یمینان علیا – یوزیدر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد یمینان علیا – یوزیدر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان یمینان علیا – یوزیدر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گرگر علیا – گشکی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گرگر علیا – گشکی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گرگر علیا – گشکی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گرگر علیا – گشکی

ثبت نام مدارس شاهد گرگر علیا – گشکی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گرگر علیا – گشکی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گرگر علیا – گشکی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی : آزمون مدارس تیزهوشان گرگر علیا – گشکی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گرگر علیا – گشکی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گرگر علیا – گشکی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گرگر علیا – گشکی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد مدارس تیزهوشان تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »